Održani ždrijebovi za futsal, košarku, rukomet i odbojku

Nakon održanih ždrijebova u petak, predstavljamo vam skupine:
⚽️ futsala
🏀 košarke
🤾🏻‍♂️ rukometa
🏐 odbojke
za novu sezonu 2022./2023.

 

FUTSAL

Krenimo od futsala. Futsal studenti kreću s natjecanjem već u subotu 12. studenog, dok natjecanje za studentice počinje u siječnju.

Visoka učilišta podijeljena su u četiri skupine. U skupini A nalaze se: FSB,FOI, FHS, FER, PMF, GEOF, AGR i RGN. Skupina B sadrži iduće fakultete: GRAD, FBF, RIT, TVZ, FFZG, KIF, PBF i VEF. U skupini C su: ZVU, EFZG, FKIT, VERN, MEF, FPZ, FŠDT, SF i VSITE. Za kraj, u skupini D imamo: BER, HKS, HVU, FPZG, PF, AF, KBF i GRF.

Studentice su podijeljene u 2 skupine. U skupini A nalaze se: MEF, GRF, FBF, FPZ, PMF i KIF, a u skupini B: FSB, HKS, FOI, FKIT, FER, i EFZG.

 

KOŠARKA

Zatim nastavljamo sa skupinama košarke za studente i košarkaškom ligom studentica. Natjecanje u košarci za studente i studentice kreće u nedjelju, 13. studenog.

Muške košarkaške ekipe su podijeljene u četiri skupine, dvije sa sedam te dvije sa 6 ekipa. U prvoj, A skupini, nalaze se: EFZG, MEF, SF, FKIT, PF, FPZG i RIT. U skupini B imamo: GRAD, FSB, ZVU, FFZG, PBF, VERN i RGNF. U trećoj, C skupini, su: KIF, PMF, GRF, AGR, FHS i HVU. U posljednjoj, skupini D, nalaze se: FER, GEOF, FPZ, FOI, TVZ i ALG.

Kod studentica je situacija malo drugačija, nema skupina već samo jedna liga. U ligi se natječu: EFZG, FKIT, FER, AGR, UF, PBF, PMF, MEF i ZVU.

 

RUKOMET

Potom se prebacimo na rukomet. Natjecanje u rukometu za studentice kreće u subotu 26. studenog, a za studente u nedjelju 27. studenog.

Muške rukometne ekipe su podijeljene u četiri skupine po četiri ekipe, osim skupine A sa pet ekipa. U prvoj, A skupini, nalaze se: PF, AGR, FKIT, FER i KIF. U skupini B imamo: RGNF, GRAD, HVU i EFZG. U trećoj, C skupini, su: MEF, FOI, FSB, i TVZ. U posljednjoj, skupini D, nalaze se: FPZG, FPZ, PMF i FŠDT.

Studentice su podijeljene u 2 skupine. U skupini A nalaze se: FSB, FHS, PF, FER, PBF i ERF, a u skupini B: MEF, FOI, FKIT, FBF, GRAD i KIF.

 

ODBOJKA

Nastavljamo s odbojkom. Odbojka za studente i studentice kreće također u nedjelju 27. studenog.

Muške odbojkaške ekipe su podijeljene u 2 skupine po sedam ekipa. U skupini A nalaze se: SF, FSB, HKS, GRAD, FBF, PMF i EFZG, a u skupini B: FKIT, FOI, GRF, TVZ, MEF, FER i KIF.

Kod studentica je situacija malo drugačija, pa tako imamo 1. i 2. ligu, s time da je 2. liga podijeljena u dvije skupine. U prvoj ligi se natječe deset ekipa: EFZG, FSB, FBF, MEF, PF, KIF, FKIT, FER, PMF i BERN. U drugoj ligi, u skupini A imamo: HKS, GRAD, VF, AF, FF, GRF i AGR, a u skupini B: PBF, FOI, VERN', FHS, TVZ i SF.

Svi su pozvani navijati za svoje favorite s tribina tako da se vidimo na terenima i sretno svima!

Možda će vam se svidjeti...
Povezane objave