O savezu, unisportu, aktivnostima i rezultatima

Zagrebački sveučilišni
športski savez

Najveći lokalni savez sveučilišnog, veleučilišnog i visokoškolskog sporta te ujedno i najaktivniji lokalni hrvatski savez s obzirom na broj i kvalitetu aktivnosti koje provodi.

Saznaj više
hrvatski akademski sportski savez
Tijela zagrebačkog sveučilišnog športskog saveza
Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Izvršni odbor čini maksimalno devet članova - Skupština bira maksimalno osam članova lzvršnog odbora na prijedlog predsjednika Saveza, a jednog člana na prijedlog Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

Davor Pavlović, prof.
predsjednik
izv. prof. dr. sc. Sanja Ćurković
dopredsjednica
dr. sc. Marko Čule
član
izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević
član
Iva Gričar, prof.
član
Marko Lepoglavec
član
Filip Milošević
član na prijedlog SZZG-a
dr. sc. Josipa Peršun
član
izv. prof. dr. sc. Ivan Segedi
član
Ured
Davor Pavlović, prof.
predsjednik
Marko Lepoglavec
sportski direktor
Mate Vukšić
tajnik
Skupština

Skupština je najviše tijelo upravljanja Savezom. Skupštinu sačinjavaju po jedan predstavnik svakog udruženog člana Saveza. Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, dok se izborna sjednica održava svake četiri godine.

Akademska sportska udruga „PBF“
Akademska sportska udruga „PBF“
Akademska sportska udruga VERN'
Akademska sportska udruga VERN'
Hrvatska akademska sportska udruga SUBOS
Hrvatska akademska sportska udruga SUBOS
Sportska udruga Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „QUERCUS“
Sportska udruga Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu „QUERCUS“
Sportska studentska udruga Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta
Sportska studentska udruga Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta
Sportska udruga Agronomskog fakulteta
Sportska udruga Agronomskog fakulteta
Sportska udruga Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije - TIGROVI
Sportska udruga Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije - TIGROVI
Sportska udruga Fakulteta organizacije i informatike
Sportska udruga Fakulteta organizacije i informatike
Sportska udruga Fakulteta strojarstva i brodogradnje „OMEGA“
Sportska udruga Fakulteta strojarstva i brodogradnje „OMEGA“
Sportska udruga Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Hrvatskih studija
Sportska udruga Hrvatskih studija
Sportska udruga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Sportska udruga studenata medicine SPORT MEF
Sportska udruga studenata medicine SPORT MEF
Sportska udruga studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Sportska udruga studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu
Sportska udruga studenata Sveučilišta Libertas
Sportska udruga studenata Sveučilišta Libertas
Sportska udruga Tekstilno-tehnološkog fakulteta
Sportska udruga Tekstilno-tehnološkog fakulteta
Sportsko društvo Fakulteta političkih znanosti "Novipol"
Sportsko društvo Fakulteta političkih znanosti "Novipol"
Studentska sportska udruga Kineziološkog fakulteta
Studentska sportska udruga Kineziološkog fakulteta
Studentska športska udruga Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Studentska športska udruga Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta
Sveučilišno rekreativno sportsko društvo "Grafički fakultet"
Sveučilišno rekreativno sportsko društvo "Grafički fakultet"
Športska udruga Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Športska udruga Fakulteta prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Športska udruga studenata Pravnog fakulteta
Športska udruga studenata Pravnog fakulteta
Športska udruga studenata Zdravstvenog veleučilišta
Športska udruga studenata Zdravstvenog veleučilišta
Športsko društvo Ekonomskog fakulteta
Športsko društvo Ekonomskog fakulteta
Sportska udruga Akademije likovnih umjetnosti
Sportska udruga Akademije likovnih umjetnosti
Hrvatska akademska sportska udruga studenata sveučilišnih vojnih studija "Kadet"
Hrvatska akademska sportska udruga studenata sveučilišnih vojnih studija "Kadet"
Stegovna komisija

Stegovna komisija odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova i sportaša. Stegovna komisija provodi stegovni postupak, sastavljena od tri člana koje bira i opoziva Skupština.

Dea Barić Krišto
član
Katarina Knjaz, prof.
član
Mario Kralj
član