Alumni Futsal Liga

Trenutno nema utakmica uživo

POLRI - 4 vs 1 - MGTON

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 23. siječnja 2022. u 16:00

PLOČE - 0 vs 1 - INTER

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 23. siječnja 2022. u 18:15

TIPT - 2 vs 1 - FPZG

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 23. siječnja 2022. u 16:45

USP - 1 vs 1 - VRB

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 23. siječnja 2022. u 17:30

VRB - 3 vs 7 - PLOČE

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 30. siječnja 2022. u 19:45

MGTON - 1 vs 2 - INTER

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 30. siječnja 2022. u 19:00

FPZG - 2 vs 1 - USP

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 30. siječnja 2022. u 20:30

POLRI - 1 vs 3 - TIPT

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 30. siječnja 2022. u 21:15

PLOČE - 4 vs 2 - FPZG

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 6. veljače 2022. u 17:30

INTER - 3 vs 2 - VRB

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 6. veljače 2022. u 18:15

TIPT - 3 vs 3 - MGTON

SD Martinovka, Zagreb, Croatia

nedjelja, 6. veljače 2022. u 16:00